วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนการทำงาน


เมื่อสมัครลงทุนร่วมธุรกิจกับเราแล้ว  ทุกท่านจะได้รับเว็บไซด์ของตัวเองเพื่อเข้าไปดูเกี่ยวกับรายได้ของตัวเองในแต่ละวันซึ่งบริษัทจะจ่ายใน

  รปของเงินปันผลทุกวันยกเว้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ตลาดหุ้นปิด  จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกค่ะ

 เอาล่ะค่ะ…  เรามาดูในเว็บไซด์ของเราว่ามีอะไรบ้าง  แล้วจะต้องเข้าไปดูและทำอย่างไรกันบ้างนะคะ

                                                        www.easycash-int.com
ในเว็บไซด์นี้  เราสามารถเข้าไปอ่านหรือศึกษาข้อมูลในแต่ละหัวข้อได้นะคะ


>จะเห็นว่าในเว็บไซด์ของเรา เราสามารถเข้าไปดูการแจกแจงรายได้ในแต่ละวัน > 
และ
สามารถให้สมาชิกเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินเอง
ในแต่ละครั้งที่ทำธุรกรรมทางการเงิน  สมาชิกต้องใส่ Transaction password ของตัวเอง
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรา  
* ดังนั้นจึงไม่ควรให้ใครทราบเกี่ยวกับ password และ Transaction password ของเรา
เมื่อได้รหัสแล้ว ควรเปลี่ยนทันทีและจดจำให้ดี *
เมื่อได้เว็บไซด์มาจาก ผู้แนะนำที่สมัครให้เรา….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น